Jeg mangler noen måneder obligatorisk sykehustjeneste for å kunne bli spesialist i allmennmedisin. Det har nå dukket opp en mulighet til dette på kort varsel. Jeg vil derfor orientere om at jeg fra 1 september kommer til å være borte og vil ha vikar -  Ida Bjørvik som vil jobbe istedenfor meg. Jeg vil være tilbake høsten 2018.

Mvh Kristine Iversen