Det er nye åpningstider ved Laboratoriet. Gjeldende fra og med 22.09.14:

0830-1100