På grunn av stor arbeidsbelastning over lang tid, har vi 3 leger sett oss nødt til å si opp stillingene våre. Vi har lenge prøvd å komme til en løsning med kommunen, men det har ikke latt seg gjøre.

Legesenteret er ikke planlagt nedlagt. Ved ytterlige spørsmål ta kontakt med Time Kommune.

 

Mvh

Julia K. Evjen

Pyrakas Kandavanam

Kristine F. Iversen