I sommer er det redusert bemanning, det vil derfor kunne være noe lengre ventetid på laboratoriet enn til vanlig. 

I uke 29 og 30 vil laboratoriet være stengt for prøver utenom legetime, dette pga lav bemanning. Prøver kan da tas på SUS. 


Jaspreet Kaur Bimra har ferie uke 27 og 28
Julia Katharina Evjen har ferie uke 30-31-32
Kristine F. Iversen har ferie uke 30-31-32-33