Fra 2 Juli til og med 17 August blir det redusert bemanning ved legesenteret grunnet ferieavvikling. Det kan i denne perioden bli lang ventetid på laboratoriet for de som kommer utenom legetime. Alternativt kan en få tatt blodprøver ved SUS.

Mvh Kverneland Legesenter