På grunn av kutt i finansieringen ved blodprøvetaking for andre leger er vi nødt til å endre rutinen for dette. Spør om dette i ekspedisjonen når du kommer til kontoret.